Ostoneuvoja

Alkometrin ostaminen ei ole helppoa. Niihin liittyy paljon petollista mainontaa, tyhjiä lupauksia ja houkuttelevia pakkauksia, jotka johtavat harhaan. Tässäkin tapauksessa on tärkeää olla tiedostava kuluttaja. Siinä MHF voi auttaa.

Alkometrien laatutasot

Alkometrimarkkinat ovat pitkään olleet vailla sääntelyä, joten tarjolla on runsaasti huonoja tuotteita, jotka eivät toimi luvatulla tavalla. Vuonna 2013 on määritetty kaksi kansainvälistä EU-standardia, joissa määritetään alkometreille laatustandardit. Ne auttavat jatkossa valitsemaan hyvän alkometrin.
Vuonna 2013 määritettiin kaksi uutta standardia alkometreille.
  • Yksityiskäyttö – SS-EN 16280:2012 Scandtest AM 800 on ensimmäisiä standardin perusteella yksityiskäyttöön hyväksyttyjä alkometreja.
  • Ammattikäyttöön, kuten poliisille ja yrityksille – SS-EN 15964:2011 Scandtest AMP 100 on yksi ensimmäisistä standardin perusteella ammattikäyttöön hyväksytyistä mittareista.
Valitettavasti joudumme elämään ongelmien ja epävarmuuden kanssa vielä vuosien ajan, koska juuri nyt valmistajat muokkaavat tuotteitaan ja teettävät riippumattomia tuotetestejä valtuutetuissa laboratorioissa varmistaakseen, että heidän tuotteensa läpäisevät standardit.

Luotettavan alkometrin tunnusmerkit

1. Puhallusilman mittaaminen oikein

Puhallusilman alkoholipitoisuuden mittaaminen asettaa alkometrille korkeat vaatimukset. Monet valmistajat tuntuvat unohtavan, että puhallusilman alkoholipitoisuuden tulee kuvastaa veren alkoholipitoisuutta. Näin tapahtuu vain, kun näytteeksi saadaan ilmaa syvältä keuhkoista, sillä vain keuhkojen alaosassa olevan hengitysilman alkoholipitoisuus vastaa veren alkoholipitoisuutta. Jos alkometri mittaa tuloksen esimerkiksi jo puolen litran uloshengitystilavuuden kohdalla, tuloksessa voi olla 70–80 prosentin virhe.

2. Vakaat mittaustulokset

Toinen tärkeä laatutekijä on mittarin vakaus, jolloin se mittaa saman tason joka kerta. Jos mittarin näyttämä mittausarvo vaeltaa ylös-alas, tuote on niin epäluotettava, että sellaisen myynti pitäisi kieltää.

3. Säännöllinen kalibrointi

Kolmas tärkeä tekijä on mittarin säännöllinen kalibrointi ja se, että kalibrointi tehdään varmasti oikein.

Käytössä huomioitavia seikkoja

Vaikka hankittu alkometri olisi hyvä, sen käytössä pitää ottaa huomioon joitakin tärkeitä seikkoja.

1. Odota 10–15 minuuttia ennen puhaltamista

Ennen alkometriin puhaltamista pitää varmistaa, että suussa ei ole alkoholia. Jos käyttäjä on juonut jotakin alkoholipitoista 10–15 minuutin kuluessa, vaikka kyseessä olisi vain ykkösolut, alkometriin ei pidä puhaltaa.
Monet ottavat alkometrinsa esiin juhlissa ja juovat jotakin väkevää juuri ennen mittariin puhaltamista. Silloin tulos on erittäin korkea, mutta se ei vastaa veren alkoholipitoisuutta, vaan vain suun alkoholitasoa. Lisäksi alkometrin kalibrointi voi tällöin mennä pilalle, jolloin alkometri on lähetettävä uudelleen kalibroitavaksi, jotta sen antamiin tuloksiin voi luottaa.

2. Ole tarkkana yksikköjen kanssa

Monet sekoittavat mg/l- ja promillelukemat. Mg/l-yksikköä käytetään mitattaessa puhallusnäytettä. Promilleja käytetään mitattaessa veren alkoholipitoisuutta. Suomen rikoslain mukaan kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen kuljettaessaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,25 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Raja on sama ilma- ja junaliikennejuopumuksessa, mutta vesiliikennejuopumuksessa se on 1,0 promillea (0,50 mg/l). Nämä kaksi tasoa vastaavat toisiaan alkoholin vaikutuksen suhteen.
Eri mittayksikköjen sekoittaminen toisiinsa on erittäin yleistä ja onkin tärkeää, että käyttäjä tietää eron. Jos alkometri näyttää vain arvon, mutta ei yksikköä (milligrammaa litrassa tai promillea), käyttäjä voi uskoa, että hänen humalatilansa on vain puolet siitä, mitä se todellisuudessa on.